Välkommen till VSF årsmöte 29 mars

Kallelse och dagordning årsmöte   Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte! Ordförande Bengt Nordfält Nilsson kommer att hålla en kortare inledning där årets stora aktion kommer att…


God Jul från ordförande Bengt

Jag vill tacka alla er som under det gångna året på olika sätt bidragit i kampen mot Västlänken och för demokrati och rättvisa och ser…