Share

Satir om Västlänken

Här finns en samling satir och roligheter om Västlänken.
Stadens politiker säger att man har misslyckats med att förklara nyttan med Västlänken. Dessa texter visar bland annat varför man inte har lyckats förklara denna nytta; det finns ingen. Det blir sämre för resenärerna.

Läs hela serien I tågtunnelns tidevarv av Gunnar Lindgren:

Share